Thông Báo Lịch Ngưng Nhận Bảo hành & Nghỉ Tết Nguyên Đán 2020

Network Hub

1.Lịch Ngưng Nhận Bảo hành NETWORK HUB:

***ĐỂ ĐẢM BẢO CHO VIỆC NHẬN VÀ TRẢ HÀNG CHO KHÁCH KỊP TẾT NGUYÊN ĐÁN 2020, PHÒNG BẢO HÀNH NETWORKHUB
XIN THÔNG BÁO
– CTY SẼ NHẬN HÀNG HẾT NGÀY 03/01/2020.
SAU NGÀY NÀY CÔNG TY SẼ KHÔNG NHẬN THÊM HÀNG BẢO HÀNH NỮA. MONG QUÝ KHÁCH THÔNG CẢM VÀ CHẤP HÀNH ĐÚNG THEO LỊCH. MỌI TRƯỜNG HỢP PHÁT SINH SAU NGÀY NÀY CÔNG TY SẼ KHÔNG GIẢI QUYẾT.
– CÔNG TY SẼ TIẾP TỤC NHẬN HÀNG LẠI TỪ NGÀY 03/02/2020

2. Lịch Nghỉ Tết Nguyên Đán NETWORK HUB:

Ngày nghỉ : 18/01/2020 ( Nhằm Ngày 24/12 TẾT Âm Lịch )
Ngày Làm Việc Trở Lại : 30/01/2020 ( Nhằm ngày 06/01 TẾT Âm Lịch )