N1 DARMOSHARK Gaming mouse GAMING có LED thay đổi theo DPI

-Sản phẩm N1 Sử dụng chip ZEUS 6400 ĐỘC QUYỀN