Hạt điều rang muối còn vỏ. Hạt điều loại 1, hạt to, ngon chứa nhiều dinh dưỡng