Đậu tằm (FABA bean)

Đậu Faba (và đậu tằm) được trồng tư xa xưa ở khu vực chuyên canh tác hạt và đậu ở miền Nam nước Úc, tuy nhiên khu vực trồng trọt các loại ngũ cốc này đã được mở rộng ra tới miền Bắc do sự đa dạng của sản phẩm ngày càng thích nghi với khi hậu khu vực.

Đậu Faba và đậu tằm là chung một giống nhưng nhưng khác nhau về yêu cầu trồng trọt, thị trường cung ứng cũng như mục đích sử dụng của khách hang. Chọn đúng hạt giống cho ruộng canh tác là việc thiết yếu trong việc kết hợp xong vòng mùa vụ từ đậu Faba (hoặc đậu tằm) để gia tang năng suất và lợi nhuận

Ở châu Á, đậu Faba sẽ được sử dụng một cách hiệu quả nhất để làm nguồn thực phẩm chính cho cá chép để cải thiện chất lượng thịt cá.