B760 vs Z790 – ÉP XUNG có còn cần thiết?

Ép xung liệu có cần thiết khi mà CPU thế hệ mới nhất đã hoạt động với mức xung cực cao? Và liệu dòng bo mạch chủ sử dụng chipset B760, cụ thể là là dòng bo mạch chủ COLORFUL Battle AX B760M-D Pro có đủ sức giúp cho hệ thông PC sử dụng CPU Intel Core i7-13700K hoạt động với hiệu suất tốt nhất? Hãy cùng tìm cầu trả lời qua video do AMTech thực hiện.