Đại diện COLORFUL tổ chức Hội nghị khách hàng iCafe tại Tp.HCM

Tháng 1/2022, Network Hub đại diện COLORFUL đứng ra tổ chức Hội nghị khách hàng iCafe 2022 dưới sự bảo trợ của NVIDIA tại Khách sạn Equatorial HCM. Đây là cơ hội để Network Hub kết nối với các khách hàng sau khoảng thời gian dịch bệnh kéo dài.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest