Phân phối main ASUS

Tháng 7/2018, Network Hub hợp tác với ASUS chính thức phân phối bo mạch chủ.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest