Phân phối sản phẩm của thương hiệu SMART và AUTODESK

Tháng 7/2011, The Network Hub Việt Nam được chứng nhận là nhà phân phối chính thức các sản phẩm của thương hiệu Smart và Autodesk tại thị trường Việt Nam.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest