Tổ chức Hội Nghị khách hàng iCafe tại Gia Lai

Tháng 1/2018, tiếp nối chuỗi sự kiện iCafe của NVIDIA, Network Hub đã hỗ trợ đại lý Xuân Thiên tổ chức Hội nghị khách hàng iCafe ở Gia Lai.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest