Tổ chức Hội Nghị khách hàng iCafe tại Phú Yên

Tháng 10/2017, Network Hub phối hợp cùng đại lý Phúc Thành tổ chức Hội nghị khách hàng iCafe dưới sự bảo trợ của NVIDIA trong chuỗi sự kiện iCafe Seminar với mục đích giới thiệu và đưa sản phẩm đến gần hơn với các chủ phòng net khu vực Nam Trung Bộ.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest