Trở thành nhà phân phối chính thức Màn hình gaming của MSI

Năm 2019, Network Hub sẽ tiếp tục mở rộng thêm một nhánh sản phẩm mới được đánh giá là có vai trò chiến lược quan trọng trong kế hoạch kinh doanh chung của công ty: Màn hình Gaming MSI.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest