Thành lập Công ty TNHH Máy Tính Gia Phan

Tháng 7/2006, Công ty Máy Tính Aqua được đổi tên thành Công ty TNHH Máy Tính Gia Phan chuyên kinh doanh buôn bán linh kiện, thiết bị máy vi tính.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest