Thành lập Công ty Máy Tính Aqua

Công ty Máy Tính Aqua được thành lập dưới sự điều hành và dẫn dắt của ông Phan Phùng Viễn Phương, khởi đầu cho cuộc hành trình xây dựng và phát triển thương hiệu Network Hub.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest