Thương hiệu NWH Entertainment ra đời

Tháng 10/2020, NWH Entertainment ra đời thuộc quyền sở hữu của Network Hub nhằm phát triển mảng truyền thông media.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest