GIỚI THIỆU

NWH MEDIA

Được thành lập bởi những con người trẻ trung, năng động, vui tươi, bên cạnh sứ mệnh đem đến niềm vui và sự tích cực cho cộng đồng thì NWH Media còn có tầm nhìn rõ ràng để trở thành một trong những đơn vị cung cấp dịch vụ truyền thông bài bản nhất tại thị trường Việt Nam trong tương lai gần

Dịch Vụ:

  • Digital marketing
  • Bảo trợ truyền thông
  • Sản xuất phim và tọa đàm

Bảo trợ truyền thông

Digital Marketing

Sản xuất phim và tọa đàm

Dịch vụ

MỘT SỐ HÌNH ẢNH

DIGITAL MARKETING

BẢO TRỢ TRUYỀN THÔNG

SẢN XUẤT PHIM VÀ TỌA ĐÀM

DỊCH VỤ