Nhận giải thưởng “Nhà phân phối xuất sắc năm 2016” do NVIDIA trao tặng

Tháng 3/2017, Network Hub vinh dự nhận được giải thưởng “Nhà phân phối xuất sắc năm 2016” tại sự kiện NVIDIA Connect Conference – 2017 APAC South

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest