Tổ chức Hội Nghị khách hàng iCafe tại Tây Ninh

Tháng 1/2017, tiếp nối chuỗi sự kiện iCafe của NVIDIA, Network Hub đã hỗ trợ đại lý Hải Nguyên tổ chức Hội nghị khách hàng iCafe ở Tây Ninh nhằm tiếp cận và phát triển khu vực miền Đông Nam Bộ.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest