Thành lập Công ty TNHH Máy Tính Minh Quang là thành viên của Network Hub

Tháng 8/2017, sát nhập 2 công ty thành viên là Công ty TNHH CNTT Nóng Đỏ và Công ty TNHH Strek Việt Nam, lấy tên là Công ty TNHH Máy Tính Minh Quang.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest