Tổ chức Hội Nghị khách hàng iCafe tại Gia Lai

Tháng 12/2016, Network Hub phối hợp cùng đại lý Tây Sơn tổ chức Hội nghị khách hàng iCafe dưới sự bảo trợ của NVIDIA trong chuỗi sự kiện iCafe Seminar với mục đích giới thiệu và đưa sản phẩm đến gần hơn với các chủ phòng net khu vực Tây Nguyên.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest