Tổ chức sự kiện iCafe Owners & Gamers Gathering đầu tiên tại khu vực Đông Nam Á

Đàu tháng 8/2016, Network Hub đại diện các nhãn hàng tổ chức thành công sự kiện khởi động dự án đầu tư vào chuỗi phòng máy iCafe Owners & Gamers Gathering đầu tiên tại khu vực Đông Nam Á.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest